Sikkerhet først

Dan ser muligens ut som en vanlig e-sigarett, men dette er faktisk langt fra sannheten. Dan er faktisk den mest pålitelige e-sigaretten på markedet, og vi jobber kontinuerlig med å forbedre den. Vi legger vekt på å overvåke hvert enkelt steg av poduksjonsprosessen.

Produktkvalitet

 • Vi siler alle e-væsker for å sikre renhet
 • Vi analyserer dampen og ulike elementer i denne for å avvise toksikologiske farer
 • Vi tester selve enheten og alle komponenter som kommer i kontakt med nikotinoppløsningen

Forsyningskjede

 • Alle produktene våre fremstilles i topp moderne forsknings- og utviklingsfasiliteter som er utstyrt med den nyeste teknologien
 • Vi utfører grundige inspeksjoner under hele produksjonsprosessen
 • Vi foretar tilfeldige stikkprøver i henhold til prøvetakingsstandarden AQL
 • Vi utfører trykktesting for å minimere risikoen for lekkasje under transport

Produktutvikling

 • Vi jobber kontinuerlig med å forbedre produktene våre og kvaliteten på dampen
 • E-sigarettene våre har et praktisk lukket system som gjør at man ikke behøver å håndtere e-væsken
 • Alle e-sigarettene våre er barnesikre og nikotinvæsken er forseglet i hylsen
 • Vi har forbedret varmetråden i e-sigaretten for å forhindre at batteriet overopphetes
 • Batteriene våre slår seg automatisk av etter 4 sekunder for å sørge for at sikkerhetstemperaturen på 280C ikke overstiges

Vi er den eneste tilbyderen av e-sigaretter som samarbeider med et uavhengig europeisk laboratorium som har spesialisert seg innen kjemisk produkttesting - vi gjør dette for å oppnå en enda bedre forståelse av dampkvaliteten.

Man kan trygt si at DanSmoke er kvalitet i hvert trekk.