Sammen I kampen mot kreft: den internasjonale kreftdagen

Den 4. februar arrangeres denInternasjonale kreftdagen, også kalt Verdens kreftdag.

Denne dagen får global oppmerksomhetog formålet er å øke kunnskapen om kreftpasientene og deres pårørendes situasjon.Men det er også viktig å fremheve at sykdommen går an å forebygge og at fler avde som får sykdommen, overlever.

Verdenskreftdag er en dag som fokuserer på alle som lever med kreft. Hvert år, så fårover 12 millioner mennesker rundt i verden sykdommen. Og rundt hverkreftpasient finnest det også barn, foreldre, samboere og venner som berøres avsykdommen på flere plan. Men samtidig er det viktig og understreke, at takketvære fremskritt innen kreftforskningen, så blir fler og fler kreftpasienterfriske fra sykdommen.

Image title

Fortsattså er det tobakk som er den største årsaken til kreft i verden - Det er anslåttat 2 millioner mennesker dør hvert år, som en følge av tobakksrøyking. Dissedødsfallene kunne vært unngått. Derfor er det viktig og huske på, at det aldrier for sent å slutte med tobakken og begynne å leve et sunnere, røykfritt liv.

Den 4februar kan vi sammen glede oss om det faktum at forskningen innenkreftsjukdommer har gått fremover og at fler nå kan helbredes. Men sykdommen erlangt i fra beseiret - derfor er det viktig at vi samler kreftene våre i kampenmot kreft. www.worldcancerday.org

Tilbake til bloggen