Media ser endelig lyset

Vi vil dele en spesiell video med deg i dag. Mot trenden om at media gjør alt de kan for å skremme folk bort fra e-sigaretter, dykker faktisk denne videoen fra BBC News i England ned i fakta og presenterer resultater som faktisk er relevante for røykere.

Alle er kjent med hvor populært det er å kritisere tobakk, og med god grunn. Men altfor ofte havner også e-sigaretter i kryssilden. Denne videoen bekrefter det vi hos DanSmoke alltid har trodd:

E-sigaretter er et fantastisk alternativ til den giftige tobakkavhengigheten som dreper 50 % av alle som bruker de.

Videoen viser utvilsomt at e-sigaretter ikke bør anses å være i samme liga som tobakk, men istedet som en kontrast, et alternativ eller en måte å slutte helt med tobakk.

Her er raskt det videoen handler om:

Kjemikalier i tobakk: Nikotin, arsenikk, tjære, benzen, formaldehyd, kadmium, kromium, polomium og så mange andre kjemikalier at det er vanskelig å lese dem alle. E-sigaretter: Nikotin, glyserin, smakstilsetninger, propylen, glykol. Det er alt.

Videoen tester både røykere og dampere for å se den ulike virkningen på brukere, og testen dekket både røyking/damping og passiv røyking/damping. Resultatene etterlater ingen tvil om hvor mye tryggere og bedre e-sigaretter er for deg sammenlignet med tobakk:

  • 1. Røykere og dampere får “lignende niktonnivåer”.
  • 2. Dampere hadde “betydelig lavere nivåer” av karbonmonoksid (assosiert med hjertelidelse) og akrolein (assosiert med kreft og lungeproblemer) i kroppene sine. E-sigarettbrukere hadde faktisk nivåer “lik det man finner hos ikke-røykere”. Det samme som ikke-røykere!
  • 3. Testene “fant ingen bevis på at dampen påvirker folk i nærheten”.

Fortsatt ikke overbevist? Så lytt til en verdensledende ekspert på tobakk:

“…[e-sigaretter er] mer sannsynlig å utgjøre en liten del av faren sammenlignet med å røyke.”

Så, bare en liten del av en veldig liten av farene ved å røyke. Dette passer som hånd i hanske med den etablerte forestillingen om at e-sigaretter er minst 95 % tryggere enn tobakksigaretter. Hver eneste gang du ser denne statistikken, virker det utrolig uansvarlig at så mange helseforkjempere ønsker å forby e-sigaretter. Et forbud mot e-sigaretter vil kun tvinge røykere tilbake til den dødelige tobakken. Mang DanSmokere har brukt vår kvalitets-e-sigarett til enten å slutte å røyke eller kutte ned på tobakk de siste fire årene. Et forbud mot e-sigaretter vil gjøre livene deres verre igjen.

Det finnes ikke noen mirakelkur mot røyk eller nikotinavhengighet. Men vi gjør store ting for å komme dit.

Tobakkeksperten fortsetter:

“Jeg tror [e-sigaretter] kan være en revolusjonerende endring. Jeg tror det har potensiale til så og sl å utslette røykerelatert sykdom og død i befolkningsskalaen.”

E-sigaretter som DanSmoke gir røykere nikotinen kroppene deres higer etter, og det sparer dem for tjære, karbonmonoksid, , benzen, akrolein og bokstavelig talt tusenvis av andre kjemikalier og giftige stoffer. Og som du så i videoen, det finnes ikke bevis på en negativ virkning av passiv damping.

Til tross for dette pusher mange idealister hardt for å forby e-sigaretter, tilsynelatende fordi de kun vil akseptere mirakelkuren som ikke eksisterer. Men vi kan ikke vente på at denne kuren kanskje skal komme. 6 millioner mennesker dør hvert år av tobakk, 1 dødsfall hvert 6 sekund. Siden du startet å lese denne setningen du leser akkurat nå, har 1 til person dødd av tobakk. Å frata røykere alternativer for å unngå tobakk er aldri det rette å gjøre.

Nikotinplastre og tyggegummi kan kun gjøre noe, og det er millioner av røykere som ikke hadde suksess med tyggegummi eller plastre, men ble hjulpet av e-sigaretter. Mange DanSmokere forteller oss akkurat dette. Å forby e-sigaretter vil ikke hjelpe disse folkene.

Vi avrunder denne flotte videoen med en veldig kort og direkte melding: “... med tanke på at sigaratter dreper halvpaten av de som bruker dem, så ville jeg definitivt prøvd e-sigaretter hvis jeg røykte.”

Vi er helt enig i det.


Tilbake til bloggen