E-sigaretter med reguleringer

Hvor mange ganger har det ikke blitt påstått at e-sigaretter er farligere enn tobakksigaretter, eller minst like farlige. Eller at det ikke finnes nok dokumentasjon om e-sigaretter. Mange påstander det ikke er hold i.

The Financial Times skrev den 21. april 2014 om hvordan det står til med tobakksrøyking, og om at e-sigarettene er på full fart fremover – for det er de.  Alt som heter nikotintyggegummi, nikotinplastre eller andre former for nikotinprodukter er etter hvert blitt erstattet med e-sigaretter. Og det er det en enkel grunn til. De er effektive, og det er bevist at de kan være med på å redusere kreft på verdensbasis.

Hvis man ser på fakta så dør 100.000 mennesker bare i England, og 5 millioner i hele verden av å røyke. 5 millioner! Røyken fra tobakk inneholder 70 kreftfremkallende substanser. Disse 70 kreftfremkallende substansene er skyld i 90% av alle tilfeller av lungekreft med dødelig utfall. Tobakksrøyk er årsaken til at mange får sykdommer som blodpropp, hjertestopp, for tidlige fødsler, grå stær og et hav av andre lidelser. Og ikke nok med det. Det er ikke bare røykeren selv som blir påvirket av skadevirkningene, men også de menneskene som omgås med røykere. Røyken som blåses ut inneholder fortsatt mange kreftfremkallende stoffer og er i høy grad skadelig.

E-sigaretten derimot produserer kun harmløs damp som er absolutt ufarlig for de menneskene som omgås med e-sigarettrøykere. Dessuten lukter ikke e-sigarettene når de er i bruk.

Nå diskuteres det for harde livet om det skal komme nye bestemmelser angående e-sigarettene og deres håndtering. Man erkjenner at det ikke er noe som tyder på at e-sigarettene er farlige, men tvert i mot at de kan være med på å redusere kreftsykdom og andre alvorlige sykdommer som røykere og passive røykere blir rammet av. En side mener at e-sigarettene er det første trinnet som vil føre til tobakksrøyking som neste trinn. Men det er faktisk undersøkelser som har bevist at dette overhodet ikke er tilfelle. For hvem vil utsette seg for den sosiale avgrensingen tobakksrøyking medfører, når man har muligheten til å røyke e-sigaretter. Og sannsynligheten for at en ikke-røyker skal starte med e-sigaretter er veldig liten. Det er heller tobakksrøykere som bruker denne unike muligheten for å kvitte seg med tobakken og starte et sunnere liv. Så reelt sett vil det være omvendt – man kommer fra noe som er dårlig til noe som er bedre – meget bedre til og med.

De nye bestemmelsene som det snakkes så mye om bør ta høyde for at e-sigarettene er med på å redusere skader, og løsne litt på den nåværende lovgivningen som streber mot at e-sigaretter burde håndteres som tobakksigaretter både i forhold til røykeforbud og markedsføring. Dette synspunkt ser bort fra alle de positive aspektene. La oss håpe at det ikke blir tatt sneversynte beslutninger, men i stedet fokuseres på forskningen omkring e-sigaretter som har bevist at de er sunnere enn tobakksigaretter.

Hvis du vil lese mere om fakta fra våre innlegg, eller hele artikkelen fra The Financial Times datert 21. april 2014, kan du gå inn på http://www.ft.com/intl/cms/s/0/d6bcc846-c61b-11e3-9839-00144feabdc0.html#axzz2zc61jB00

Tilbake til bloggen