E-sigaretter brukes av mange til røykestopp

Fakta om røykestopp og sunnhet:

Så raskt forbedres helsen din  E-sigaretter brukes av mange til røykestopp, selv om de faktisk ikke er produsert eller godkjent som røykestopp produkt.

I forbindelse med røykestopp, kan det være greit å huske på, hvor farlig røyking faktisk er. Det kan være med på å styrke din beslutning om å bli eks-røyker og en e-sigarett kan kanskje hjelpe deg på vei, slik at overgangen ikke altfor brå.  Så fort går det, når du starter ditt røykestopp. Allerede etter 20 minutter blir blodtrykket og pulsen din normal.

1. Døgn etter, er risikoen for blodpropp allerede mindre, du har mer blod i huden, samt mer varme i tær og fingre, i tillegg begynner lungene å rense seg selv, noe som kan resultere i hoste.

2. Døgn etter, er din smak- og luktesans blitt bedre, og etter 3 døgn puster du også lettere.

I perioden fra 2 uker til 3 måneder begynner kretsløpet ditt gradvis å bli bedre og lungene dine kan bekjempe infeksjoner.   I løpet av 3 - 12 måneder har huden din fått en friskere farge og ser bedre ut. Samtidig har fruktbarheten din økt. Du får mindre hoste, føler deg friskere og pustingen er blitt enda lettere.

På lengre sikt, innen 1-2 år, er risikoen for å få blodpropp halvert, og etter 5-10 år er risikoen for å få kreft allerede halvert og fortsetter å falle. Samtidig er risikoen for å få blodpropp nå på lik linje med en som aldri har røyket.

Ytterligere fordeler ved røykestopp er, at halvparten av røykerne som ikke slutter å røyke, dør av røyking. Det er spesielt kreft, hjerte- og karsykdom og lungesykdommer som gjør at røykerne blir syke.

Andre triste nyheter er, at røykerne lever i gjennomsnitt 8 til 10 år kortere enn ikke-røykere og de siste 10 årene av røykerens liv, vil være preget av sykdom og dårligere livskvalitet.

Det kan være fint å tenke på, at ditt røykestopp også gjør andre mennesker sunnere, fordi de ikke lengre blir utsatt for passiv røyking. Passiv røyking er skadelig for alle – men spesielt for barn, også større barn. Hvis barn utsettes for passiv røyking på daglig basis, blir de ofte syke. Barn av røykere har større risiko for blant annet: ørebetennelse, kolikk, astmatisk bronkitt, allergi, astma og også krybbedød. Barn har bruk for flere medisiner og blir oftere innlagt på sykehus, hvis de er utsatt for passiv røyking.

Du kan bruke din e-sigarett som erstatning for sigarett vanen og som et nikotinprodukt. Disse produktene er ikke kreftfremkallende slik som tobakk, da nikotin ikke inneholder de skadelige stoffene. I forbindelse med røykestop kan du bruke nikotinprodukter i 3 – 4 måneder, men hvis du er gravid, ammer eller har hjerteproblemer, bør du alltid snakke med legen din, før du bruker nikotinprodukter.


Nyhedsbrev