DanSmoke vs tøffe nye eu-lover

Måten du damper på vil endre seg i 2016. Med mindre du er en DanSmoker.

I november 2016 vil EU innføre nye regler som vil gjøre det vanskelig for mange e-røykere og fjerne over 95% av alle e-sigarettene fra markedet. EU oppdaterer sitt tobakkproduktdirektiv og innsører strengere restriksjoner på mange områder av e-sigarettsalget, slik som å redusere mengde e-væske i tanker og filtre, størrelsen på påfyllingsbeholderene og nikotinstyrken på smakene.

Hvordan vil disse reglene påvirke deg?

Gode nyheter:Om du er en DanSmoker eller vurderer å prøve DanSmoke® vil ikke disse nye reglene påvirke deg i det hele tatt.

De nye reglene krever at e-sigaretter:

Inkluderer maksimalt 2 ml væske i filtrene sine.

For de fleste e-sigarettene er dette kravet alene nok til å fjerne dem fra markedet, siden nesten alle e-sigaretter bruker mer enn 2 ml. Påfyllingsbare e-sigaretter er spesielt sårbare mot dette. Dersom du bruker en slik e-sigarett må du innstille deg på å finne et annet alternativ snart. DanSmoke® er en flott erstatning, siden den bare inneholder 1 ml e-væske i hvert filter og derfor ikke påvirkes av lovendringene.

Reduser den maksimale størrelsen på påfyllingsbeholderen fra 20 ml til 10 ml.

En annen spiker i kista for nesten alle tilgjengelige e-sigaretter. Tidligere var det ingen restriksjoner på størrelsen til påfyllingsbeholderene, og dette betyr at de fleste e-sigarettmerkene vil være nødt til å endre på produktene sine på en måte som ingen er forberedt på. Det vil dramatisk redusere rutinene til kundene deres, kreve hyppigere kjøp og resultere i større utgifter. DanSmoke® blir ikke påvirket av disse reglene. Ved å kun bruke engangsfiltre behøver ikke DanSmokere å bekymre seg over noen rutineendringer eller hyppighet av filterleveranser.

Må være lekkasjesikker

Sikkerheten til kundene våre har alltid vært et primært fokus for DanSmoke®, og EU kommer endelig etter. Søling av e-væsker med nikotin kan være ekstremt farlig, siden det enkelt kan absorberes i munnen eller gjennom huden. Dette fører til nikotinforgiftning! Og en påfyllbar e-sigarett er nesten garantert å søle før eller senere, noe som er grunnen til at de vil bli forbudt etter de nye EU-reglene. DanSmoke® bruker kun sikkert forseglede engangsfiltre som eliminerer en hver risiko for søling, og vil fremdeles være helt lovlige.

Må være barnesikre.

Å søle så lite som 1 teskje av e-væske med nikotin er livsfarlig for et barn. Selv om de lagres med ekstrem forsiktighet hjemme, vil påfyllingsbeholdere være farlig for familien din.  Ingen påfyllbar e-sigarett vil overleve dette sikkerhetskravet for barn fra de nye EU-reglene. Men du kan fortsette å bruke DanSmoke® uten begrensninger. Vår filosofi har prioritert sikkerheten til brukerne våre og deres familier siden begynnelsen i 2012. Til forskjell fra våre konkurrenter har filtrene våre aldri vært, og vil filtrene våre aldri være, en helserisiko for deg og familien din.


Disse nye reglene fører til store endringer på e-sigarettmarkedet i år. Av sikkerhetshensyn gjør EU det vanskeligere og vanskeligere å produsere en akseptabel e-sigarett. Snart vil du ikke kunne fylle på e-sigaretten din, lagre farlige e-væsker hjemme eller bruke over 95% av e-sigarettene som i dag er tilgjengelig på markedet.

DanSmoke® har aldri veket fra målet om å være et moderne, trygt og pålitelig valg for en hver nåværende og fremtidig e-røyker. Mens de nye EU-reglene tvinger konkurrentene våre til å innføre drastiske endringer eller stenge produksjonen, fortsetter DanSmoke® uhindret. Siden 2012 har DanSmoke® vært en markedsleder i innovasjon og utvikling av et produkt som brukerne kan være stolte av. Så både før og etter november 2016 vil du kunne nyte en sunn, sikker og unik e-sigarett som gir deg det største utvalget av unike smaker og praktisk tilbehør til sterkt reduserte priser.


Nyhedsbrev